Είστε εδώ

Συντήρηση του καυστήρα του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης στην Αθήνα έτους 2018

Αθήνα, 28/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                            

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την “Συντήρηση του Καυστήρα του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επι της Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2018”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 322,58€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 77,42€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 05-10-2018 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με τις, κα Λάμπου Σταυρούλα ή κα  Κασκαμπά Κλεονίκη,  στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 21064920207, 210-6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: slamb@aegean.gr  &  nkas@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών