Είστε εδώ

Συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης και των αντίστοιχων Πυρανιχνευτών, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2018

Αθήνα, 02-11-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                        

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για την Συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης και των αντίστοιχων Πυρανιχνευτών, του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού  Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2018, (επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 322,58€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 77,42€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 06-11-2018 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την κα Λάμπου Σταυρούλα,  στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492207 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: slamb@aegean.gr

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών