Είστε εδώ

1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Χριστιανισμός και Aνθρωπισμός» στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας

1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο

 «Χριστιανισμός και Aνθρωπισμός»

6-8 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση Συνεδρίου

Ο Πρόεδρος και το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Α.Ε.Α.Α. ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στις 6-8 Νοεμβρίου 2019 στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας  με θέμα:  «Χριστιανισμός και Aνθρωπισμός».

Το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο εστιάζει το ερευνητικό του ενδιαφέρον στα πορίσματα της νεότερης και της σύγχρονης επιστημονικής συζήτησης, τα οποία δέχονται μεν, ότι πατέρες του Ανθρωπισμού είναι οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, κατέδειξαν δε, ότι ο Χριστιανισμός έδωσε απύθμενο βάθος και λυτρώνουσα αξία στην έννοια και στην εφαρμογή στην πράξη των αρχών του Ανθρωπισμού. Σκοπός του συνεδρίου είναι αφ’ ενός να προσεγγισθεί, μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου των ανθρωπιστικών, κοινωνικών, θετικών και λειτουργικών  Επιστημών αλλά και της Τέχνης, το κεντρικό θέμα του σε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις διαστάσεις του. Αφ’ ετέρου, να στρέψει τη μνήμη μας -ευλαβική και ευγνωμονούσα- προς τον Άγιο Νεκτάριο και τον μεγαλουργό φιλάνθρωπο λόγο του: ‹‹ Ὁ Ἕλλην γνωρίσας τὶς εἶναι καὶ τὶς ὀφείλει νὰ ἀποβῇ, σκοπὸν ἔθετο τὴν ἑαυτοῦ τελείωσιν [...] ἡ γνῶσις τοῦ καλοῦ, τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ἀληθοῦς καὶ ἡ ἔμφυτος πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη ἀνέπτυξεν ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ Ἕλληνος τὸν πόθον τῆς αὐτομεταδόσεως, καὶ ὁ Ἕλλην ἀπέβη διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος [...] ἡ θεία αὕτη ἀγάπη ἐγένετο τὸ ἐλατήριον ὅλων τῶν ὁρμῶν του [...] καὶ τοιοῦτος διαμορφώθη ὁ ἠθικὸς αὐτοῦ χαρακτήρ. Ὁ τοιοῦτος χαρακτὴρ δὲν ἠδύνατο ἢ νὰ ἐνθουσιασθῆ ἐκ τῶν ἀρχῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ ››.

Το συνέδριο απευθύνεται σε κληρικούς, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, φοιτήτριες και φοιτητές, καθώς και σε όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στους προβληματισμούς και στον διάλογο που ευελπιστούμε ότι θα αναπτυχθούν.

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στο συνέδριο με ανακοίνωση

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στο συνέδριο μπορούν να υποβάλουν την περίληψη της πρότασής τους, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα έως 31 Αυγούστου 2019 στην σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής προτάσεως (https://forms.gle/oqQDYPR2geahz4Z96), όπου υπάρχουν και σχετικές οδηγίες.

Η έγκριση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου έως 8 Σεπτεμβρίου 2019

Όσοι/ες επιθυμούν να συμπεριληφθεί η εργασία τους στα Πρακτικά του συνεδρίου μπορούν να υποβάλουν το πλήρες κείμενο έως 10 Ιανουαρίου 2020. Το πλήρες κείμενο θα επαναξιολογηθεί έως 10 Μαρτίου 2020. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα συμπεριληφθούν μόνο εργασίες που θα έχουν παρουσιαστεί στο συνέδριο.

 

[Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση μπορείτε να αποστέλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου: 1osynedrioaeaa@gmail.com ή στο προσωπικό e-mail kxkaragounis8@gmail.com . Μπορείτε επίσης να καλείτε στο κινητό τηλέφωνο +30 - 6947774647.]

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Ιουλ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Ανακοινώσεις άλλων φορέων

Current Style: Βασικό