Είστε εδώ

Call for proposals: 12th Annual Conference of the Fachverband für Kulturmanagement (The Association of Cultural Management in Germany, Austria and Switzerland)

Institut für Kulturmanagement und Gender Studies (IKM) will host the annual conference of the Association of Cultural Management in Austria, Germany and Switzerland reflecting on Arts and Citizenship. https://www.mdw.ac.at/ikm/arts-and-citizenship-2019

Είδος ανακοίνωσης

Ανακοινώσεις άλλων φορέων

Σχετικά αρχεία