Είστε εδώ

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Λήμνος

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής προσφέρει μια ολοκληρωμένη, βαθειά και πολυδιάστατη γνώση για τα τρόφιμα και τη διατροφή δίνοντας έμφαση σε τομείς, όπως η χημεία, μικροβιολογία, τεχνολογία, υγεία, βιοποικιλότητα και η επιχειρηματικότητα.

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) αποτελεί ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ιδρύθηκε το 2007 (Π.Δ. 35/21-2-2007, αριθμ. Φύλλου 32,τεύχος Α) στη Μύρινα της Λήμνου και δέχθηκε για πρώτη φορά προπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακές φοιτήτριες το 2009. Αποτελεί το Τμήμα που καινοτόμησε δημιουργώντας στην Ελλάδα για πρώτη φορά σπουδές στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής.

Το ΤΕΤΔ προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του εκπαίδευση και ερευνητική δραστηριότητα στην πολύπλευρη Επιστήμη που θεραπεύει, διαμορφώνοντας Επιστήμονες Τροφίμων και Διατροφής, ικανούς και ικανές να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας, της διατροφικής αξίας και της διακίνησης των τροφίμων, μέσα από μία ολιστική προσέγγιση που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου για ποιοτική και ποσοτική κάλυψη των διατροφικών του αναγκών για ανάπτυξη, διατήρηση και προαγωγή της υγείας και ποιότητα ζωής.

Το ΤΕΤΔ επιτυγχάνει τον σκοπό του υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόμες διεθνείς πρακτικές στο Πρόγραμμα Σπουδών του, τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών του, προσαρμοσμένων, όπου απαιτείται, στην ελληνική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του ΤΕΤΔ βασίζεται στη συνέργεια βασικών επιστημών που εστιάζουν στη βιοποικιλότητα, τη χημεία, τη βιοχημεία, τη μικροβιολογία και την τεχνολογία των τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία του ανθρώπου και την έρευνα και καινοτομία στη βιομηχανία τροφίμων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γκατζιώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία

Τσόχα Εριφύλη

Τηλέφωνα

  • +30 2254083100
  • +30 2254083014

Fax

+30 2254083109

E-mail

secr-nutr@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα, Λήμνος

Current Style: Βασικό