Είστε εδώ

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Λέσβος

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας εστιάζει στην μελέτη, ανάλυση και κριτική ερμηνεία των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δράσεων των ανθρώπινων κοινωνιών, υποστηρίζοντας πολύπλευρες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις που υπηρετούν την κατανόηση σύνθετων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων στο παρελθόν και το παρόν. Προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ιδρύθηκε το 1984. Δέχθηκε για πρώτη φορά μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες το 1987 και προπτυχιακούς/ές το 1988. Είναι ένα από τα πρώτα πανεπιστημιακά τμήματα που εισήγαγαν και εδραίωσαν την επιστήμη της κοινωνικής ανθρωπολογίας στην Ελλάδα και συνέβαλαν στην ανανέωση των ιστορικών σπουδών στην κατεύθυνση της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας. Το Τμήμα προσφέρει προπτυχιακές σπουδές και τρία μεταπτυχιακά προγράμματα που στηρίζονται στη διεπιστημονική μελέτη των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών όψεων της ανθρώπινης δράσης και έχει υιοθετήσει σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης. Οι σπουδές στο Τμήμα συνδέονται με μεγάλο φάσμα επαγγελματικών επιλογών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στην έρευνα, σε μουσεία και αρχεία, στον χώρο της εκπαίδευσης (ΠΕ9) και της κοινωνικής ιατρικής. Επίσης μπορούν να βρουν απασχόληση στη γενική διοίκηση του κράτους, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, καθώς και σε διάφορους τομείς, όπως της διαφήμισης, των δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς, αλλά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Βενετία Καντσά, Καθηγήτρια

Γραμματεία

Σοφία Kουτσάφτη

Τηλέφωνα

  • +30 22510 36302
  • +30 22510 36303

Fax

+30 22510 36309

E-mail

secr@sa.aegean.gr

Διεύθυνση

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό