Είστε εδώ

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Λέσβος

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας αξιοποιεί πλήθος κοινωνιολογικών θεωριών και μεθόδων έρευνας για την ερμηνεία κοινωνικών συμπεριφορών και σύγχρονων φαινoμένων, καθώς και για τον σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος Κοινωνιολογίας ξεκινούν από το 1999. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων σε μια πλειάδα θεματικών για την πολύπλευρη εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων κοινωνιολόγων. Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων τόσο στην κλασική και σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία όσο και στην εφαρμοσμένη κοινωνιολογία και την εμπειρική έρευνα. Ακόμη, το Τμήμα Κοινωνιολογίας διοργανώνει με επιτυχία τρία μεταπτυχιακά προγράμματα, ιδιαίτερα δημοφιλή σε αποφοίτους διαφόρων πανεπιστημίων της Ελλάδας. Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και διαθέτει την απαραίτητη για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του λειτουργίες σύγχρονη τεχνολογική υποδομή. Παράλληλα, το Τμήμα φιλοξενεί κάθε χρόνο ξένους φοιτητές και ξένες φοιτήτριες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με στόχο τη διασύνδεση με τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο. Περαιτέρω, μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες σε ερευνητικό επίπεδο, τις ημερίδες, τα σεμινάρια και τα συνέδρια που διοργανώνει, το Τμήμα Κοινωνιολογίας προσανατολίζεται στη διεθνή δικτύωση, την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Μανούσος Μαραγκουδάκης, Καθηγητής

Γραμματεία

Ευστράτιος Μπουλμπούλης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος)

Τηλέφωνα

  • +30 2251036508
  • +30 2251036502

Fax

+30 2251036509

E-mail

sec_soc@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό