Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σύρος

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί το πρώτο και, μέχρι στιγμής, το μοναδικό τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων (Product Design Engineering) που έχει παράγει αποφοίτους στην Ελλάδα.

Έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών ακολουθώντας τις νέες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης, συνδυάζοντας δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών, αναγνωρίζοντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Σχεδίασης καθώς και τον ρόλο των τεχνών σε αυτήν, δίνοντας σημαντική έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Αποσκοπεί στη διαμόρφωση επιστημόνων που, έχοντας το προσόν μιας ολιστικής γνωστικής άποψης για τη Σχεδίαση Προϊόντων, θα μπορούν να παρεμβαίνουν δημιουργικά σε όλες τις φάσεις του «κύκλου ζωής» ενός προϊόντος, συστήματος, υπηρεσίας, ξεκινώντας από την αναγκαιότητα ύπαρξής του, τη μορφή του, την κατασκευή πρωτοτύπων, μέχρι και τη σχεδίαση της παραγωγής του.

Η εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος συμβαδίζει με τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε διεθνή αναγνωρισμένα ιδρύματα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο της εθνικής οικονομίας, κατέχουν θέσεις σε design studios, σε εταιρείες παραγωγής προϊόντων, προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα συμβουλευτικής ως προς τη σχεδίαση και την ανάπτυξη προϊόντων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες με στόχο την εκπόνηση έρευνας αλλά και τη λήψη διδακτορικού διπλώματος στον χώρο της σχεδίασης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Δαμιανός Γαβαλάς, Καθηγητής

Γραμματεία

Μαρία Ρούσσου

Τηλέφωνα

  • +30 2281097100
  • +30 2281097104
  • +30 2281097105

Fax

+30 2281097109

E-mail

dpsd@syros.aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Κωνσταντινουπόλεως 1, 84100 Ερμούπολη, Σύρος

Current Style: Βασικό