Είστε εδώ

Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

Ρόδος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιάζουν το παιδαγωγικό υλικό, αποκτώντας τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση στους τομείς του παιδικού βιβλίου και της παιδικής λογοτεχνίας, του παιδαγωγικού υλικού και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και στην κατανόηση και στη διαχείριση των σχέσεων ανταγωνισμού, συμπληρωματικότητας ή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδικό βιβλίο-έντυπο και τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη του βιβλίου-εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση.

Η πολυετής εμπειρία υλοποίησης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό βιβλίο και Παιδαγωγικό υλικό» (από το 1998 ­ 1999), τόσο σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών, κάλυψης διδακτικών αναγκών όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσματικά και όσον αφορά την ακαδημαϊκή του διάσταση (διδασκαλία - έρευνα) αλλά και τις διαχειριστικές και διοικητικές του πτυχές ως Τμηματικό και όχι ως Διατμηματικό. Η μακρόχρονη πείρα, μας επέβαλε την ανανέωση τόσο σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών όσο και σε επίπεδο δομής και οργάνωσης του Προγράμματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά την εμπειρία και τη γνώση που αποκτήσαμε, να αποφύγουμε δυσλειτουργίες που συναντήσαμε και να προχωρήσουμε αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας το χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τομέα «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», που οριοθετούνται από τη σύγκλιση και την αλληλεπίδραση πολλαπλών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και επιστημονικών και ερευνητικών προσεγγίσεων, ώστε τα θέματα της διεπιστημονικής αυτής διαπραγμάτευσης να βρίσκουν πρακτική εφαρμογή τόσο στην παιδαγωγική πρακτική όσο και στην παραγωγή του παιδαγωγικού υλικού. Έτσι, οδηγηθήκαμε στον επαναπροσδιορισμό της φύσης (περιεχόμενο σπουδών) και της λειτουργικής και οργανωτικής δομής του Προγράμματος καθιστώντας το από Διατμηματικό σε Τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., με τον ίδιο τίτλο.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Παιδικό Βιβλίο
Παιδαγωγικό Υλικό

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης