Είστε εδώ

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

Χίος

Η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης (ΣΕΔ), η οποία λειτουργεί στη Χίο από το 1997, έχει τα ακόλουθα τέσσερα προπτυχιακά τμήματα:

- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ), το παλαιότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

- Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ)

- Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ)

- Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (ΤΟΔΙΤ)

Η ΣΕΔ έχει τα ακόλουθα έξι Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) - στις παρενθέσεις δίνονται τα Τμήματα στα οποία ανήκουν τα ΠΜΣ και το ακαδημαϊκό έτος έναρξης της λειτουργίας τους.

- ΠΜΣ "Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑΜΕ" (ΤΝΕΥ, 1998-1999)

- ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ" (ΤΔΕ, 2001-2002)

- ΠΜΣ "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς – ΟΔΙΜ" (ΤΜΟΔ, 2005-2006)

- ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA" (ΤΔΕ, 2015-2016)

- Διιδρυματικό ΠΜΣ "Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές" (2015-2016) με τη στήριξη του ΤΝΕΥ και του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

- ΠΜΣ "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Mηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας –ΜΕΔΜΟΔΕ" (ΤΜΟΔ, 2016-2017)

- Διατμηματικό ΠΜΣ "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού – ΣΔΠΤ" (ΤΔΕ, 1998-1999), με τη στήριξη τεσσάρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Τμήμα Γεωγραφίας.

Το ΤΔΕ, το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαικό έτος 1985-1986, προσφέρει τις κατευθύνσεις "Διοίκηση", "Λογιστική και Χρηματοοικονομική" και "Τουρισμός". Το ΤΝΕΥ λειτουργεί από το ακαδημαικό έτος 1998-1999. Το ΤΜΟΔ, το οποίο ιδρύθηκε το 2000, προσφέρει τις κατευθύνσεις "Χρηματοοικονομική Μηχανική" και "Μηχανική της Διοίκησης". Τέλος, το νεοσύστατο ΤΟΔΙΤ, το οποίο θα δεχθεί τους πρώτους φοιτητές και τις πρώτες φοιτήτριές του τον Σεπτέμβριο 2017, προσφέρει τις κατευθύνσεις "Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού" και "Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων".

Τμήματα

Κοσμήτορας

Ιωάννης Καρκαζής – Καθηγητής

Γραμματεία

Αγγελική Αθανασίου

Τηλέφωνα

+30 2271035003

Fax

+30 2271035004

E-mail

sofb_gram@aegean.gr

Ιστοσελίδα

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Μιχάλων 8, 82100 Χίος