Ανανέωση εγγραφής - επιλογή και δήλωση μαθημάτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανανέωση εγγραφής - επιλογή και δήλωση μαθημάτων

Ανανέωση εγγραφής - δήλωση μαθημάτων ανά εξάμηνο

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, ανεξάρτητα από το έτος σπουδών τους, οι φοιτητές και φοιτήτριες ανανεώνουν την εγγραφή τους και υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων μέσα από το ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο Uni-Student, μέσα σε προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος.

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται με σκοπό να οργανωθεί από πλευράς Τμήματος και διδασκόντων/ουσών το κάθε μάθημα (πρόβλεψη για υποστηρικτικό υλικό, επιλογή κατάλληλης αίθουσας, πρόσβαση συμμετεχόντων/ουσών στις ηλεκτρονικές υποστηρικτικές πλατφόρμες κλπ).

Επίσης υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή σε μαθήματα, που πρέπει να ελέγχονται κατά την δήλωση μαθημάτων. Τέτοιοι περιορισμοί αφορούν στον μέγιστο αριθμό μαθημάτων που επιτρέπει το Τμήμα ανά εξάμηνο ή στη σειρά διαδοχής με την οποία πρέπει να παρακολουθούνται κάποια μαθήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι και όσες δεν δηλώσουν μαθήματα στην αρχή του εξαμήνου χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην εξέταση των μαθημάτων αυτών, τόσο στο πλαίσιο του εξαμήνου όσο και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες που βοηθούν στην επιλογή των μαθημάτων

Οδηγός Σπουδών και Ιστοσελίδα του Τμήματος

Στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος ή/και στον οδηγό σπουδών που διανέμεται ως έντυπο ή βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) στην ιστοσελίδα, υπάρχει λεπτομερής πληροφόρηση για όλα τα μαθήματα.

Ενημέρωση από Διδάσκοντες/Διδάσκουσες

Την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες ανακοινώνουν ή αναρτούν στις Διαδικτυακές πλατφόρμες (e-class, moodle) τον φάκελο του μαθήματος με την απαραίτητη πληροφορία. Σημειώνεται ότι η προθεσμία ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων λήγει μετά την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να δίνεται η ευκαιρία ενημέρωσης των φοιτητών και των φοιτητριών κατά τις πρώτες διαλέξεις του εξαμήνου.

Σύμβουλος Σπουδών

Η επιλογή μαθήματος και η συνολικότερη στρατηγική φοίτησης (επιλογή κατεύθυνσης, συμμετοχή σε κινητικότητα Erasmus+, συμμετοχή σε πρακτική άσκηση κ.λπ.) μπορούν να συζητιούνται με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του Τμήματος που έχει οριστεί ως Σύμβουλος Σπουδών.

Current Style: Βασικό

espa.jpg