Αιγαίο.Edu 3ο τεύχος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Αιγαίο.Edu 3ο τεύχος

2017-2018

To 3ο τεύχος του Αιγαίο-Edu είναι αφιερωμένο στην 30ετή συνέχεια, όσο & στην εξωστρέφεια της κοινότητας του Αιγαίου που αντλεί από την αιγαιακή παράδοση και δύναμη. Περιέχει εκτεταμένη πληροφόρηση για την κινητικότητα των μελών του Πανεπιστημίου σε ανταλλαγές προς και από το εξωτερικό που αφορούν τόσο στο φοιτητικό όσο και στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, μέσω του προγράμματος Εrasmus αλλά και μέσα από άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ή ανεξάρτητα προγράμματα, συνδυαζόμενα με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Η πληροφόρηση αυτή αναδεικνύει σε ένα βαθμό το διεθνές προφίλ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Καθ. Ελένη Α. Θανοπούλου

Αναπλ. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας 

 

aigaio-edu-issue-3-thumb.jpg

Current Style: Βασικό

espa.jpg