Είστε εδώ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019

Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, οι εξεταστικές περίοδοι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης αναφέρονται οι περίοδοι των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε έτους, μετά από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Έναρξη: 05/09/2016

Λήξη: 30/9/2016

Ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου: 30/09/2016*

Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες: έως και 07/10/2016

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών  Χριστουγέννων.

Έναρξη Μαθημάτων:  03/10/2016

Λήξη Μαθημάτων: 20/01/2017

Διακοπές Χριστουγέννων: από 22/12/2016 έως και 06/01/2017

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Έναρξη: 23/01/2017

Λήξη: 17/02/2017

Ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου: 17/02/2017*

Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες: έως και 02/03/2017

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών Πάσχα.

Έναρξη Μαθημάτων: 20/02/2017

Λήξη Μαθημάτων: 02/06/2017

Διακοπές Πάσχα: από 10/04/2017 έως και 21/04/2017

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Έναρξη: 06/06/2017

Λήξη: 30/06/2017

Ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου: 30/06/2017*

Καταχώριση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες: έως και 08/07/2016

* Εκτός αν διαφοροποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος

Αργίες

 • 28/10/2016 Εθνική γιορτή
 • 17/11/2016 Επέτειος Πολυτεχνείου
 • 30/01/2017 Γιορτή Τριών Ιεραρχών
 • 27/02/2017 Καθαρή Δευτέρα
 • 25/03/2017 Εθνική γιορτή
 • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
 • 01/05/2017 Πρωτομαγιά
 • 05/06/2017 Γιορτή Αγίου Πνεύματος

Τοπική γιορτή

 • Λήμνου : 08/10/2016
 • Λέσβου : 08/11/2016
 • Χίου      : 11/11/2016
 • Ρόδου   : 14/11/2016
 • Σύρου   : 06/12/2016
 • Σάμου   : 06/08/2017

Current Style: Βασικό