Είστε εδώ

Γραμματεία Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών | Ρόδος

Υποστηρίζει διοικητικά τη Σχολή στις αρμοδιότητές της που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Διεκπεραιώνει  τις διαδικασίες για την συγκρότηση  των συλλογικών οργάνων της Σχολής. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά όργανα της Σχολής και υποστηρίζει τις δημόσιες διεθνείς σχέσεις της Σχολής.

Προϊστάμενος/η

Κούρου Τσαμπίκα (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+202241099003

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Δημοκρατίας 1, Κτήριο 7ης Μαρτίου, Γραφείο Β.21, 85132 Ρόδος

Fax

+30 2241099004

Current Style: Βασικό