Δίδακτρα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πιθανόν να απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Για να ενημερωθούν αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για το ύψος των διδάκτρων των Π.Μ.Σ. και τη διαδικασία κατάθεσής τους, θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος.

Current Style: Βασικό

espa.jpg