Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων

Αντικείμενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων είναι η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού-Δαπανών

β) Τμήμα Μισθοδοσίας

γ) Τμήμα Προμηθειών και περιουσίας

Τα Τμήματα της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων υποστηρίζουν στον καθορισμό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και παρέχουν οδηγίες  στα Περιφερειακά Τμήματα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών. Επίσης, τα Τμήματα αυτής είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση οικονομικών υποθέσεων που αφορούν στο σύνολο ή σε υποσύνολα των Μονάδων του Πανεπιστημίου, ενώ τα Περιφερειακά Τμήματα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας στην οποία ανήκουν.

Προϊστάμενος/η

Γεώργιος Κολοκυθάς (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης)

Τηλέφωνα

+30 2251036141

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Current Style: Βασικό

espa.jpg