Μεταδιδακτορική Έρευνα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας ως στόχο την επίτευξη της αριστείας και της διεθνούς και υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένης έρευνας από την ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών θεματικών, παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα Τμήματά του.

Οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαδικασίες εγγραφής και εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τον Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Χρήσιμα Έντυπα

  • Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
  • Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
  • Υπόδειγμα Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Current Style: Βασικό

espa.jpg