Μονάδα Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Μονάδα Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης

Η Μονάδα Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης έχει ως αρμοδιότητα την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, της HEALLINK  και  τις ψηφιακές συλλογές. Επίσης αναπτύσσει, υποστηρίζει και διαχειρίζεται πληροφορικά συστήματα που σχετίζονται με την υποστήριξη λειτουργιών, υπηρεσιών και αναπτυξιακών Έργων της Βιβλιοθήκης.

Στελέχωση

Παρασκευάς Βουγιούκας

Προϊστάμενος/η

Παναγιώτης Μουτζουρέλλης

Τηλέφωνα

+30 2251036062
+30 2251036073
+30 2251036063

E-mail

Current Style: Βασικό

espa.jpg