Πολιτική Ισότιμης Πρόσβασης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πολιτική Ισότιμης Πρόσβασης

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός Συμπεριληπτικού Πανεπιστημίου  προσπαθεί συστηματικά να παρέχει σε όλα τα άτομα με ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία/ες (ε.ε.α./α.) ένα καθολικά προσβάσιμο, υποστηρικτικό, ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον δίνοντάς τους τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στη ζωή της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει διαμορφωθεί  Σχέδιο για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο οποίο εκφράζεται η θέληση του Πανεπιστημίου να εργάζεται, ώστε να βελτιώνει τους όρους καθολικής προσβασιμότητας σε όλα τα επίπεδα της πανεπιστημιακής ζωής όλων των ωφελούμενων από τις λειτουργίες και τις δράσεις  Πανεπιστημίου και να προχωρά στις κατάλληλες επιλογές και ενέργειες με στόχο την πλήρη πρόσβαση και τη συμμετοχή του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού με όρους ποιότητας και συμπερίληψης στα πολλαπλά επίπεδα λειτουργίας του Ιδρύματος, έτσι ώστε να επιτελείται  το σύνθετο έργο του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον ρόλο τον οποίο καλείται από την Πολιτεία να διαδραματίσει.

Σχέδιο για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (pdf)

Current Style: Βασικό

espa.jpg