Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας στην έρευνα ως βασικό πυλώνα διάκρισής του και έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της επίδοσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του στις σπουδές και την έρευνα, με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος και με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δέκα (10) Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία αφορούν στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν οι Σχολές του Ιδρύματος. 

 

Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας  θα χορηγηθούν σε πέντε (5) προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, των οποίων η πτυχιακή εργασία έχει οδηγήσει,  σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών, είτε σε ισοδύναμη διεθνή διάκριση συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας  θα χορηγηθούν σε πέντε (5) μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, των οποίων η πτυχιακή εργασία ή η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή έχει οδηγήσει, είτε σε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, είτε σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με την επιστημονική ευθύνη ειδικής εννεαμελούς επιτροπής που ορίζεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αποτελείται: από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Συμβουλίου, την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας και τους Κοσμήτορες ή εκπροσώπους της Κοσμητείας των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Τα Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας, τα οποία όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες είναι ανεξάρτητα από τυχόν απαλλαγή ή καταβολή διδάκτρων, θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή και θα συνοδεύονται με ειδικό δίπλωμα και χρηματικό έπαθλο. 

Προϋποθέσεις - Όροι Συμμετοχής
Βραβείων Αριστείας Προπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 

 • Υποβολή αίτησης στη Γραμματεία της Κοσμητείας κάθε ενδιαφερόμενου φοιτητή ή φοιτήτριας (επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές)
 •  Βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος για το χρόνο έναρξης και το θέμα της πτυχιακής εργασίας του ενδιαφερόμενου φοιτητή ή φοιτήτριας
 • Δημοσίευση που βασίζεται στην πτυχιακή εργασία του  ενδιαφερόμενου  φοιτητή ή φοιτήτριας, η οποία δύναται να έχει μέχρι τρεις συγγραφείς συνολικά.
 • Επιστολή αποδοχής δημοσίευσης σε διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με δημοσίευση πρακτικών μετά από κρίση, ή επιστολή αποδοχής της εργασίας προς δημοσίευση σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου μετά από κρίση, που διοργανώθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή αντίγραφο του προγράμματος συνεδρίου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του, ή επιστολή αποδοχής δημοσίευσης της εργασίας σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, ή δημοσιευμένο άρθρο σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό ή διεθνή διάκριση η οποία βασίζεται στην πτυχιακή εργασία του  ενδιαφερόμενου  φοιτητή ή φοιτήτριας

 

Προϋποθέσεις - Όροι Συμμετοχής

Βραβείων Αριστείας Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 

 • Υποβολή αίτησης στη Γραμματεία της Κοσμητείας κάθε ενδιαφερόμενου μεταπτυχιακού φοιτητή ή φοιτήτριας (επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές)
 • Βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος για τον χρόνο έναρξης και το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του ενδιαφερόμενου μεταπτυχιακού φοιτητή ή φοιτήτριας
 • Δημοσίευση που βασίζεται στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του  ενδιαφερόμενου  μεταπτυχιακού φοιτητή ή φοιτήτριας, η οποία δύναται να έχει μέχρι τρεις συγγραφείς συνολικά.
 • Επιστολή αποδοχής δημοσίευσης σε διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με δημοσίευση πρακτικών μετά από κρίση, ή επιστολή αποδοχής της εργασίας προς δημοσίευση σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου μετά από κρίση, που διοργανώθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή αντίγραφο του προγράμματος συνεδρίου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του, ή επιστολή αποδοχής δημοσίευσης της εργασίας σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, ή δημοσιευμένο άρθρο σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στις κάτωθι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Γραμματειών της Κοσμητείας  του Τμήματος που φοιτούν/φοίτησαν όλα τα ως άνω δικαιολογητικά  μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017. 

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραμματειών Σχολών είναι οι ακόλουθες:

 • Γραμματεία Σχολής Περιβάλλοντος, υπόψη κας Μ. Αντωνοπούλου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22510-36192, e-mail: secr-sch-env@aegean.gr
 • Γραμματεία Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, υπόψη κας Ε. Χατζηδημητρίου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22510-36180, e-mail: secr-sch-kep@aegean.gr
 • Γραμματεία Σχολής Επιστημών Διοίκησης υπόψη κας Α. Γαϊτάνου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22710-35003, e-mail: Chios_Gram_Kosm@chios.aegean.gr
 • Γραμματεία Σχολής Θετικών Επιστημών, υπόψη κας Κ. Καραγιάννη, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22730-82025, e-mail: sofsecretariat@samos.aegean.gr
 • Γραμματεία Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών υπόψη κας Τ. Κούρου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22410-99003, e-mail: Rhodes_Gram_SAE@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

17 Ιαν 2017

Είδος ανακοίνωσης

Βραβεία / Διακρίσεις

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg