Τηλεκπαίδευση | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τηλεκπαίδευση

Πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Για τη διενέργεια μαθημάτων εξ' αποστάσεως χρησιμοποιούνται δύο πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης: το Big Blue Button (ΒΒΒ) και το Zoom. Προκειμένου να συμμετέχει ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια σε κάποιο μάθημα εξ' αποστάσεως από τον υπολογιστή του/της θα πρέπει να ακολουθήσει τις αντίστοιχες οδηγίες:

Πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης

Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες (eclass, moodle) που χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες για την ενίσχυση και την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευόμενων. Μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων που αναρτούν οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου.

Current Style: Βασικό

espa.jpg