Το Πανεπιστήμιο | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Το Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο του Αρχιπελάγους

Το Πανεπιστήμιο που καλείται να υπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες σπουδών και έρευνας σε ένα τόπο με διαχρονική συμβολή στην προαγωγή της γνώσης και του πολιτισμού.

Η πολυνησιωτικότητα και η εισαγωγή νεωτερικών αντικειμένων είναι τα κυρίαρχα γνωρίσματα από την ίδρυσή του, τον Μάρτιο του 1984, μέχρι σήμερα.

Τμήματά του βρίσκονται σε έξι (6) νησιά. Έχει δηλαδή παρουσία στους πέντε Νομούς του Αιγαίου και αποτελεί το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο με Τμήματα σε δύο Περιφέρειες της Χώρας.

Ακαδημαϊκά συγκροτείται από 16 Τμήματα υπαγόμενα σε 5 Σχολές. Παρέχει 17 προγράμματα προπτυχιακών σποδών ενώ ξεπερνούν τις 60 οι κατευθύνσεις μεταπτυχιακών σπουδών. Νέες μορφές εκπαίδευσης στις οποίες το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα, αφορούν στα προγράμματα ‘εξ αποστάσεως δια βίου μάθησης’ και στα προγράμματα ‘θερινών σχολείων’.

Ερευνητικά παρέχονται 16 προγράμματα διδακτορικών σπουδών,  λειτουργούν …. ερευνητικά εργαστήρια και υλοποιείται διεθνώς αναγνωρίσιμο ερευνητικό έργο (βρίσκεται εντός του πρώτου 10% της παγκόσμιας κατάταξης).

Ο φοιτητικός πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 15.600 άτομα στα προπτυχιακά, ξεπερνά τα 1.900 άτομα στα μεταπτυχιακά προγράμματα και πλησιάζει τα 630 σε επίπεδο υποψηφίων διδακτόρων.

Ως προς το στελεχιακό δυναμικό το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) είναι της τάξης των 320 μελών, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό είναι της τάξης των 65 μελών ενώ η στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό αγγίζει τα 250 άτομα.

Current Style: Βασικό

espa.jpg