Το Πανεπιστήμιο του Αρχιπελάγους | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Το Πανεπιστήμιο του Αρχιπελάγους

Ποιότητα Εκπαίδευσης / Ποιότητα Ζωής

Το Πανεπιστήμιο που καλείται να υπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες σπουδών και έρευνας σε έναν τόπο με διαχρονική συμβολή στην προαγωγή της γνώσης και του πολιτισμού.

Η πολυνησιωτικότητα και η εισαγωγή νεωτερικών αντικειμένων είναι τα κυρίαρχα γνωρίσματα από την ίδρυσή του, τον Μάρτιο του 1984, μέχρι σήμερα.

Τμήματά του βρίσκονται σε έξι (6) νησιά. Έχει παρουσία στους πέντε Νομούς του Αιγαίου και αποτελεί το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο με Τμήματα σε δύο Περιφέρειες της Χώρας.

Ακαδημαϊκά συγκροτείται από 18 Τμήματα υπαγόμενα σε 6 Σχολές. Παρέχει 18 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών ενώ ξεπερνούν τις 60 οι κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα 18 Τμήματα του Ιδρύματος. Νέες μορφές εκπαίδευσης στις οποίες το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα, αφορούν στα Προγράμματα «Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Μάθησης» και στα Προγράμματα «Θερινών Σχολείων».

Υλοποιείται διεθνώς αναγνωρίσιμο ερευνητικό έργο με όχημα τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών και την λειτουργία 74 θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων.

Ο φοιτητικός πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 15.600 άτομα στα Προπτυχιακά Προγράμματα, ξεπερνά τα 1.900 άτομα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και πλησιάζει τα 630 σε επίπεδο Διδακτορικών Σπουδών.

Ως προς το Στελεχιακό Δυναμικό, το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) είναι της τάξης των 315 Μελών, οι ειδικές κατηγορίες Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού αγγίζουν τον αριθμό των 65 Μελών, ενώ αντίστοιχα η στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό ξεπερνάει σε αριθμό τα 260 άτομα.

Current Style: Βασικό

espa.jpg