Καταδυτική - ΤΡΙΤΩΝ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Καταδυτική - ΤΡΙΤΩΝ

Λέσβος

Ασχολούμενη κυρίως με τις καταδύσεις, η ομάδα αυτή αποτελείται από φοιτητές που είναι εκπαιδευμένοι ή αρχάριοι δύτες. Δεν παραδίδει μαθήματα κατάδυσης, καθώς αυτό δεν επιτρέπεται, αλλά συνεργάζεται με σχολή εκπαίδευσης, η οποία κάνει ειδικές τιμές για φοιτητές.

Πρόκειται για ένα οργανωμένο Σωματείο (με καταστατικό) που υλοποιεί καταδυτικές δραστηριότητες με στόχο τη γνωριμία με το βυθό, τη δημιουργική αναψυχή αλλά και την προστασία του βυθού.

Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα όπως η ‘Ωκεανογραφική περιβαλλοντική προκαταρκτική μελέτη υποθαλάσσιων περιοχών της Λέσβου για ανάπτυξη καταδυτικών πάρκων’ του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.

Η φωτογράφηση του βυθού είναι μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες ασχολίες του «Τρίτωνα» ενώ οι καθαρισμοί βυθού που συχνά πραγματοποιούνται δείχνουν το ενδιαφέρον της ομάδας για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Διεύθυνση ομάδας: Καταδυτική Ομάδα ΤΡΙΤΩΝ, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, TK 81 100, Μυτιλήνη

FACEBOOK

Email

Images

Current Style: Βασικό

espa.jpg