Οµάδα Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος - Δρυάδες | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Οµάδα Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος - Δρυάδες

Λέσβος

Οι «∆ρυάδες» είναι µια νέα διατµηµατική οµάδα φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον.

Images

Current Style: Βασικό

espa.jpg