Φοιτητικοί Σύλλογοι | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Φοιτητικοί Σύλλογοι

Σε κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου η φοιτητική κοινότητα εκπροσωπείται μέσω του Συλλόγου της.

Ο Σύλλογος αποτελεί τον θεσμό μέσα από τον οποίο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπροσωπούνται συντεταγμένα. Ο Σύλλογος είναι ο «χώρος» στον οποίο συζητούνται και οργανώνονται πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές δράσεις και παρεμβάσεις για πληθώρα θεμάτων που σχετίζονται με τις σπουδές και τη βελτίωση της ποιότητας της φοιτητικής ζωής.

Ανώτατο όργανο των Φοιτητικών Συλλόγων είναι η Γενική Συνέλευση. Η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις διασφαλίζει τη μεγαλύτερη δημοκρατικά εκπροσώπηση των απόψεων της φοιτητικής κοινότητας. Προϋπόθεση αποτελεί και η ενεργή συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών, με τη διατύπωση απόψεων, ιδεών και προτάσεων, με δημιουργικότητα και κριτικό πνεύμα, με σκοπό την από κοινού λήψη αποφάσεων στη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα.

Τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου καλείται να υλοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ετησίως. Επίσης, μέσω του Συλλόγου υπάρχει εκπροσώπηση των φοιτητών και των φοιτητριών στα όργανα διοίκησης του Τμήματός τους και του Πανεπιστημίου.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του, περιγράφονται στο καταστατικό του κάθε Συλλόγου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ακαδημαϊκή Μονάδα Μυτιλήνης

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Περιβάλλοντος «ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ»

e-mail: Stud_union@env.aegean.gr

Τηλέφωνο: 2251036291

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»

e-mail: sah_sa@sa.aegean.gr

Τηλέφωνο: 2251036391

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Γεωγραφίας «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

e-mail: syllogos@geo.aegan.gr

Τηλέφωνο: 2251036491

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Κοινωνιολογίας «ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ»

e-mail: SU_Sociology@soc.aegean.gr

Τηλέφωνο: 2251036591

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών «ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ»

e-mail: septh@marine.aegean.gr

Τηλέφωνο: 2251036891

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας «EΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ – TERIADE»

e-mail: silogos@ct.aegean.gr

Τηλέφωνο: 2251036691

Ακαδημαϊκή Μονάδα Χίου

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων «Δ. ΓΛΗΝΟΣ»

e-mail: glinos@ba.aegean.gr

Τηλέφωνο: 2271035190

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»

e-mail: Fsyllogos.tney@stt.aegean.gr

Τηλέφωνο: 2271035290

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

e-mail: fsyllogos@fme.aegean.gr

Τηλέφωνο: 2271035491

Ακαδημαϊκή Μονάδα Σάμου

Σύλλογος Φοιτητών Εισαγωγής Κατεύθυνσης Μαθηματικών

e-mail: fsylogos@math.aegean.gr

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πληροφορίες: http://www.icsd.aegean.gr/icsd/foitites/foititikos_sillogos.php
Forum: https://forum.aegean.gr/viewforum.php?f=84
e-mail: icsdfs@icsd.aegean.gr

Σύλλογος Φοιτητών Εισαγωγής Κατεύθυνσης Στατ. & Αναλ. – Χρημ/κών Μαθηματικών

e-mail: actuarfs@sas.aegean.gr

 

 

Ακαδημαϊκή Μονάδα Ρόδου

Σύλλογος Φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

e-mail: fsptde@aegean.gr

Τηλέφωνο: 2241099092

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

e-mail: fstepaes@aegean.gr

Τηλέφωνο: 2241099091

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

e-mail: fstms@aegean.gr

Τηλέφωνο: 2241099093

Ακαδημαϊκή Μονάδα Σύρου

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

e-mail: dpsdfs@syros.aegean.gr 

Ακαδημαϊκή Μονάδα Λήμνου

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

e-mail: fns_syllogos@aegean.gr 

Current Style: Βασικό

espa.jpg