Προπτυχιακές Σπουδές | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Προπτυχιακές Σπουδές

Σπουδάζοντας στο Αιγαίο

18 Τμήματα | 6 Σχολές | 6 νησιά του Αιγαίου

Ένα 6λεπτο video για τις σπουδές και την φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

... εμπειρία ουσιαστικών διαπροσωπικών/ακαδημαϊκών σχέσεων σε περιβάλλον ασφαλούς διαβίωσης.                                

Διαδικασία εγγραφής και τα πρώτα τα βήματα.

Βασικές πληροφορίες διαδικασιών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων κατά την φοίτηση.

Η Εθνική Νομοθεσία προβλέπει τους τρόπους εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη για την απρόσκοπτη εξέλιξη των σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σημαντικό τρόπο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Διασύνδεσή με επόμενα βήματα σταδιοδρομίας.

Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Διδασκαλία νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Κέντρο Πληροφόρησης.

Current Style: Βασικό

espa.jpg