Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης που αφορούν στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΎ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης που αφορούν στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΎ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 38920/2021, 02.08.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

https://my.ru.aegean.gr/announcements/announcement/fdfaea95-8361-489a-a1...

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης που αφορούν στην με αρ. πρωτοκόλλου 70497/2021, 17-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

https://my.ru.aegean.gr/announcements/announcement/53bcbb6c-a302-4299-93...

 

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Ιαν 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Current Style: Βασικό

espa.jpg