Έναρξη συνεργασίας του Π.Μ.Σ. ΜΒΑ με το διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΕΕ) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Έναρξη συνεργασίας του Π.Μ.Σ. ΜΒΑ με το διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΕΕ)

Aποτελεί  ιδιαίτερη χαρά για το Π.Μ.Σ. ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου το γεγονός ότι εγκρίθηκε η συμμετοχή του  στο πρόγραμμα Internal Audit Awareness Program από το διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΕΕ).

Το πρόγραμμα αφορά στη συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των πανεπιστημίων, με σκοπό την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου.

Αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα συνεργασίας του ΜΒΑ με το ΙΕΕ με σημαντικά οφέλη για τους φοιτητές.

Στο ΜΒΑ, η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών δεν τους προσφέρει μόνο μια συστηματική ματιά στην οικονομία, τους εξοπλίζει με τα εφόδια που τους είναι αναγκαία για να πρωτοπορήσουν στην αγορά, βοηθώντας τη να γίνει καλύτερη για όλους."

25 Οκτ 2018ΝέαΧίοςΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Current Style: Βασικό

espa.jpg