Αλλαγή των φίλτρων HEPA σε ένα θάλαμο νηματικής ροής, μοντέλο safemate 1.2 vision του οίκου EuroClone | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Αλλαγή των φίλτρων HEPA σε ένα θάλαμο νηματικής ροής, μοντέλο safemate 1.2 vision του οίκου EuroClone

 Μύρινα, 4-10-2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην: «Αλλαγή των φίλτρων HEPA σε ένα θάλαμο νηματικής ροής, μοντέλο safemate 1.2 vision του οίκου EuroClone».

Ο συνολικός προϋπολογισμός αφορά στην προμήθεια των ανταλλακτικών και την επισκευή της εν λόγω συσκευής και ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.564,10€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 435,90€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 επικοινωνώντας με την κα Παπαδάκη Ειρήνη (τηλ. επικοινωνίας 22540 83015) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: epapadak@aegean.gr 

Για να είναι δυνατή η εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Σύγκλητο σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας & επισκευής  στον μειοδότη, θα πρέπει αυτός προηγουμένως να μας έχει προσκομίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία: 1) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, 2) Ασφαλιστική ενημερότητα, 3) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και αυτό να δηλώνεται στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Ημερομηνία ανάρτησης

4 Οκτ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λήμνος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg