ανάθεση προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την επισκευή διαρροής νερού από τον κεντρικό σωλήνα Φ 90’ Ύδρευσης των Ν. Κτηρίων του Λόφου Παν/μίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την επισκευή διαρροής νερού από τον κεντρικό σωλήνα Φ 90’ Ύδρευσης των Ν. Κτηρίων του Λόφου Παν/μίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας υλικών  και  υπηρεσιών για την  επισκευή   διαρροής νερού από τον κεντρικό σωλήνα  Φ 90’, Ύδρευσης των Ν. Κτηρίων  του Λόφου Παν/μίου Αιγαίου .  

Απαιτείται  η    προμήθεια υλικών ως   παρακάτω  :  

1.         Ρακόρ ορειχάλκινα 3’’ Χ Φ.90  τεμ. 2

2.         Σωλήνα Φ. 90 , 16 atm , 2 μέτρα

3.         Μούφα 3’’ τεμ. 1   

Επίσης

Απαιτείται η  Παροχή υπηρεσιών χειρωνακτικής  εκσκαφής  1,5 m3 χώματος και   διάτρηση  τοιχίου 30 cm για την απελευθέρωση της σωλήνας με την διαρροή , αποκατάσταση του προβλήματος διαρροής   και οι επιχώσεις μετά την αποκατάσταση.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω  προμήθειας υλικών ανέρχεται στο ποσό των 150,00 πλέον του ΦΠΑ 17%   και ο  συνολικός προϋπολογισμός

για την παροχή των  υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των 250,00 €  πλέον του  ΦΠΑ 17 % .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα    26η  -8ου -2019  και ώρα 9,00π.μ   επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Αυγ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg