ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Για την συντήρηση, τις μικρο-επισκευές και την υποστήριξη της λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024-31/12/2024 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Για την συντήρηση, τις μικρο-επισκευές και την υποστήριξη της λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024-31/12/2024

Χίος 13/10/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Για την συντήρηση, τις μικρο-επισκευές και την υποστήριξη της λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024-31/12/2024».

Για την κάλυψη των υπηρεσιών θα απασχολούνται τουλάχιστο δύο άτομα που θα έχουν καθημερινή παρουσία και κατά προτίμηση  θα είναι αντίστοιχη με τις ώρες λειτουργίας του γραφείου εποπτείας των ΦΚΧ, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συνεργασία των δύο μερών,  από Δευτέρα έως και Σάββατο και τις ώρες 08:30-14:30, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά.. 

Ο ελάχιστος αριθμός ωρών ανά βδομάδα και ειδικότητα εργαζομένων.

Ειδικότητα

Ελάχιστος αριθμός ωρών/ανά εβδομάδα

Συντονιστής - τεχνίτης

10

Τεχνίτης

40

 

 

 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο   ποσό των 31.000,00 € τριάντα μία χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  Τρίτη  17/10/2023 και ώρα 11:00 πμ αποστέλλοντας email στο Chios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr και στα τηλέφωνα 2271035021 και 2271035027.

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Οκτ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg