ανάθεση της υπηρεσίας τεμαχισμού και απομάκρυνσης αχρηστων σιδεροκατασκευών και υλικών από το δώμα άνωθεν του εστιατορίου του κτηρίου Λέσχης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση της υπηρεσίας τεμαχισμού και απομάκρυνσης αχρηστων σιδεροκατασκευών και υλικών από το δώμα άνωθεν του εστιατορίου του κτηρίου Λέσχης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση  της υπηρεσίας τεμαχισμού και απομάκρυνσης αχρηστων σιδεροκατασκευών και υλικών  από το δώμα άνωθεν του εστιατορίου του κτηρίου Λέσχης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω δαπάνης,  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 150 ,00€  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 25,50 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 04 -12 -2018  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,  (Διεύθυνση) Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Δεκ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg