ανάθεση των Υπηρεσιών «12μηνης συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών, μικρής κλίμακας επέκτασης ηλεκτρολογικών εγκ/σεων και διασφάλισης της ομαλής λειτουργικότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση των Υπηρεσιών «12μηνης συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών, μικρής κλίμακας επέκτασης ηλεκτρολογικών εγκ/σεων και διασφάλισης της ομαλής λειτουργικότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης

Μυτιλήνη, 24/02/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των Υπηρεσιών  «12μηνης συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών,  μικρής κλίμακας επέκτασης ηλεκτρολογικών εγκ/σεων και  διασφάλισης της ομαλής λειτουργικότητας των   Η/Μ   εγκαταστάσεων των κτηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης».

Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη παροχής των ανωτέρω  υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των 22.000,00  € πλέον του  ΦΠΑ 17 % ποσού 3.740,00€ .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη ,  1η -3ου -2022 και ώρα 9,00  π.μ. επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mihalakis@aegean.gr   ή gmakaron@aegean.gr

 

 Συνημμένα:

  • ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Φεβ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg