ανάθεση των Υπηρεσιών αποσυναρμολόγησης , παντός μεταφερομένου εξοπλισμού αμπαλάρισμα και μετακόμιση | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση των Υπηρεσιών αποσυναρμολόγησης , παντός μεταφερομένου εξοπλισμού αμπαλάρισμα και μετακόμιση

                                                                                                                    Μυτιλήνη,  20/11/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην    ανάθεση των Υπηρεσιών : για την αποσυναρμολόγηση , παντός  μεταφερομένου  εξοπλισμού  (επίπλων γραφείου μηχανημάτων ,  αρχείων κλπ υλικών )   αμπαλάρισμα  και  μετακόμιση  από τα κτήρια των οδών  Καραντώνη 11 , Βουρνάζων (πρώην ΑΤΕ )  , Ιμβρου 3 και από χώρους των κτηρίων του  Λόφου Παν/μίου Αιγαίου & Μυτιλήνης ,  προς  τα νέα  κτήρια  Λόφου Παν/μίου Αιγαίου  της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών   και του Παραρτήματος   Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης  στα οποία  και θα γίνει επανασυναρμολόγηση  και τοποθέτηση, παντός μεταφερομένου εξοπλισμού  .

 Ο συνολικός προϋπολογισμός  δαπάνης  ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00  €  πρό  ΦΠΑ , ή στο ποσό των 32.760,00 € με την ΦΠΑ 17%  .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την   Παρασκευή    ,     24-11-2023 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , (Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Αιγαίου - Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης τηλ. επικοινωνίας 22510 36954  ) και   με ηλεκτρονική αποστολή στα (e mail: mihalakis@aegean.gr & gmakaron@aegean.gr) συμπληρωμένου  και υπογεγραμμένου, του  συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ  «ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Νοε 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg