ανάθεση των Υπηρεσιών (μετα υλικών) αποκατάστασης προβλημάτων, από την μη λειτουργία του BMS των κτηρίων Λόφου Π.Α με την εγκατάσταση συστήματος έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και συστημάτων ελέγχου με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης & χειρισμού | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση των Υπηρεσιών (μετα υλικών) αποκατάστασης προβλημάτων, από την μη λειτουργία του BMS των κτηρίων Λόφου Π.Α με την εγκατάσταση συστήματος έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και συστημάτων ελέγχου με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης & χειρισμού

Μυτιλήνη, 03/06/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των Υπηρεσιών  (μετα υλικών) αποκατάστασης προβλημάτων, από την μη λειτουργία του BMS των κτηρίων Λόφου Π.Α , με την  εγκατάσταση συστήματος έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και  συστημάτων ελέγχου με   δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης & χειρισμού .      

Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την Παροχή των ανωτέρω  Υπηρεσιών (με υλικά)    ανέρχεται στο ποσό των 29.059,83  €  πρό ΦΠΑ,  34.000,00 € Συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 17 %.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη,   7η -6ου -2022 και ώρα 10:00  π.μ. , αποστέλλοντας συμπληρωμένη την συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος .   

Πληροφορίες , από το γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας  της Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης  (Διεύθυνση): Λόφος Παν/μίου Αιγαίου ΤΚ 81100, Μυτιλήνη (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ή Γρηγόρης Μακαρώνης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36954) και με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mihalakis@aegean.gr   ή gmakaron@aegean.gr

 

 Συνημμένα:

  • ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Ιουν 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg