ανάθεση των Υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ πέντε (5) ανελκυστήρων κτηρίων του Παν/μίου Αιγαίου Λόφου Παν/μίου για το οικον. Έτος 2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση των Υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ πέντε (5) ανελκυστήρων κτηρίων του Παν/μίου Αιγαίου Λόφου Παν/μίου για το οικον. Έτος 2018

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «ανάθεση των Υπηρεσιών  περιοδικού ελέγχου και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ πέντε (5)  ανελκυστήρων   κτηρίων του Παν/μίου  Αιγαίου Λόφου Παν/μίου για το οικονομικό Έτος 2018».

Ο συνολικός προϋπολογισμός  δαπάνης της για τις ως άνω υπηρεσίες,   ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 700,00  €  πλέον του ΦΠΑ 24 % ποσού 168,00€.

Παρακαλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον,  να  μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα   18-12-2017 και ώρα 11 :00π.μ  επικοινωνώντας με το  Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, (Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου  Αιγαίου,    κτήριο  Διοίκησης    (όνομα  υπαλλήλου  :Νίκος  Μιχαλάκης   τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης

14 Δεκ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg