ανάθεση υπηρεσίας για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), για το κτίριο «ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ» στη Μύρινα Λήμνου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ανάθεση υπηρεσίας για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), για το κτίριο «ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ» στη Μύρινα Λήμνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), για το κτίριο «ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ» επί της οδού Γαροφαλλίδη 5 & Κορυτσάς στη Μύρινα Λήμνου.

Το κτίριο έχει συνολική δόμηση Εδομ. = 501,16 τ.μ. και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 52-58 του ν.4409/16 όπως ισχύει (ΦΕΚ 136 Α΄), το ως άνω εμβαδόν του κτιρίου και τη συνολική ψυκτική ισχύ του συστήματος κλιματισμού που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο (άνω των 50kw και κάτω των 400kw), απαιτούνται για την παροχή υπηρεσίας έκδοσης του ΠΕΑ, Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β΄ ή Γ΄ Τάξης.

Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των : 990,00 € + ΦΠΑ 24% (237,60 €), ήτοι συνολικά 1.227,60 € (Χίλια διακόσια είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτά).

Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 17-03-2020 και ώρα 15:00 μ.μ., συμπληρώνοντας τη συνημμένη «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και αποστέλλοντάς την ηλεκτρονικά στο email: technical-services@aegean.gr (Πληροφορίες: Ιγνάτης Κοτζαγκιόζης, Κεντρική Δ/νση Tεχνικών Υπηρεσιών, τηλ. επικοινωνίας 22510-36154)

Ημερομηνία ανάρτησης

10 Μαρ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λήμνος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg