Ανακοίνωση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με τεσσάρων (4) διδασκόντων/ουσών με σύμβαση βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με τεσσάρων (4) διδασκόντων/ουσών με σύμβαση βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Current Style: Βασικό

espa.jpg