Απόφαση ΚΕΕ ορισμού Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών εκλογικών τμημάτων Σύρου και Χίου για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Απόφαση ΚΕΕ ορισμού Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών εκλογικών τμημάτων Σύρου και Χίου για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Current Style: Βασικό

espa.jpg