απ’ ευθείας Ανάθεση των υπηρεσιών : Αποκατάσταση βλάβης και αναβάθμιση του Επιστημ. Οργάνου του Τμ. Επιστημ. Της θάλασσας: Ακουστικος Τομογράφος ρευμάτων, με αντικατάσταση των καμένων ηλεκτρονικών του οργάνων με νέα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

απ’ ευθείας Ανάθεση των υπηρεσιών : Αποκατάσταση βλάβης και αναβάθμιση του Επιστημ. Οργάνου του Τμ. Επιστημ. Της θάλασσας: Ακουστικος Τομογράφος ρευμάτων, με αντικατάσταση των καμένων ηλεκτρονικών του οργάνων με νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας Ανάθεση των υπηρεσιών : Αποκατάσταση βλάβης και αναβάθμιση του Επιστημ. Οργάνου του Τμ. Επιστημ. Της θάλασσας: Ακουστικος Τομογράφος ρευμάτων, με αντικατάσταση των καμένων ηλεκτρονικών του οργάνων με νέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης της ως άνω  υπηρεσίας,  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 10.500,00 €  πλέον ΦΠΑ 24 % ποσού 2.520,00 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη  10-10-2018  και ώρα 10:00  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση)Λόφος Παν/μίου (όνομα υπαλλήλου Νίκος Μιχαλάκης ,τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr .

Ημερομηνία ανάρτησης

8 Οκτ 2018

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg