Γνωστοποίηση Διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού: για την επισκευή, βελτιστοποίηση και ασφαλή λειτουργία των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα κτίρια της Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Γνωστοποίηση Διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού: για την επισκευή, βελτιστοποίηση και ασφαλή λειτουργία των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα κτίρια της Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης

Ημερομηνία ανάρτησης

5 Απρ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Κληρώσεις επιτροπών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg