Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ημερομηνία ανάρτησης

29 Ιαν 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Διοικητική μονάδα

Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg