Διάκριση έρευνας/άρθρου σχετικού με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διάκριση έρευνας/άρθρου σχετικού με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals)

Διάκριση έρευνας/άρθρου σχετικού με τους στόχους της  βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals)

Tο άρθρο με τίτλο Pulsing’ cities and ‘swarming’ metropolises: A Simplified, Entropy-based Approach to Long-term Urban Development”, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό  ( Q1 in scimago ranking ) Ecological Indicators, Νο. 136, 108605 κατά το 2022 από τους  Nickayin S-S, Bianchini L., Gianluca Egidi G., Cividino S., Rontos K., Salvati L., ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης ερευνητικής εργασίας, έχει συνδεθεί με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Goals - SDGs), προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις παγκοσμίως και συγκεκριμένα στον στόχο 11 «Για να κάνουμε τις πόλεις και τους ανθρώπινους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους».

 

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Νοε 2023

Είδος ανακοίνωσης

Βραβεία / Διακρίσεις

Σχολή / Τμήμα

Βασικό αρχείο

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg