Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & λοιπών συναφών εφαρμογών ΚΑΕ 1281,προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού ΚΑΕ 1731 και προμήθεια μεμβρανών πτυχίου ΚΑΕ 1891 για τις ανάγκες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & λοιπών συναφών εφαρμογών ΚΑΕ 1281,προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού ΚΑΕ 1731 και προμήθεια μεμβρανών πτυχίου ΚΑΕ 1891 για τις ανάγκες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & λοιπών συναφών εφαρμογών ΚΑΕ1281, προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού ΚΑΕ1731 και προμήθεια μεμβρανών πτυχίου ΚΑΕ1891 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ στο σύνολο της προμήθειας   ανά ομάδα ειδών Πανεπιστημιακής Μονάδας. Ο προαναφερόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος, την 18η  Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη διακήρυξη.

Ημερομηνία ανάρτησης

2 Αυγ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σύρος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg