ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, για το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 30/06/2025 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, για το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 30/06/2025

Current Style: Βασικό

espa.jpg