ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την επισκευή , βελτιστοποίηση και ασφαλή λειτουργία των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα κτίρια της Παν/κής μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την επισκευή , βελτιστοποίηση και ασφαλή λειτουργία των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα κτίρια της Παν/κής μονάδας Μυτιλήνης

Current Style: Βασικό

espa.jpg