Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

σε εφαρμογή του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

-     Διεθνής δημόσια πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 18928/19-8-2022 για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΕ71469Β7Λ-ΟΗ4)

-     Αίτηση υποψηφιότητας

19 Αυγ 2022Εκλογή Συμβουλίου Διοίκησης-ΠρύτανηPDF icon ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΑρχείο Υπόδειγμα αίτησης εξωτ. μελών Δ.Σ

Current Style: Βασικό

espa.jpg