Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου & παραλαβής υλικών και εκτέλεσης εργασιών καθώς και παραλαβής υγρών καυσίμων και Εκτέλεσης εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κτιρίων Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου & παραλαβής υλικών και εκτέλεσης εργασιών καθώς και παραλαβής υγρών καυσίμων και Εκτέλεσης εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κτιρίων Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης

Current Style: Βασικό

espa.jpg