Διενέργεια κληρώσεων για τη συγκρότηση Επιτροπών για την παραλαβή/ παράδοση ακινήτου για την στέγαση γραφείων & Συγκρότηση Επιτροπής για τη με απευθείας συμφωνία και άνευ διαγωνισμού μίσθωση 4 κλινών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Διενέργεια κληρώσεων για τη συγκρότηση Επιτροπών για την παραλαβή/ παράδοση ακινήτου για την στέγαση γραφείων & Συγκρότηση Επιτροπής για τη με απευθείας συμφωνία και άνευ διαγωνισμού μίσθωση 4 κλινών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών

Current Style: Βασικό

espa.jpg